El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Ajuts per a la rehabilitació de finques d’alta complexitat amb clàusules antigentrificació

Cal instaurar ajuts per a la rehabilitació de cohesió social amb mesures antigentrificació, a partir de la creació de noves línies de subvenció, en coordinació amb altres ja existents, que prestin una atenció especial a les situacions de finques d’alta complexitat (finques d’alta vulnerabilitat i difícil rehabilitació) i que potenciïn la figura de la subvenció de cohesió social i l’acompanyament integral a les famílies que hi viuen. Aquests ajuts han d’estar vinculats a clàusules antigentrificació que permetin curtcircuitar la plusvàlua de l’immoble per inversió pública, és a dir, mesures que evitin que la rehabilitació provoqui la substitució dels llogaters per altres amb rendes més altes, a causa de les pujades desmesurades de lloguer, per exemple. Donat que el principal règim de tinença d’habitatge és el de lloguer i l’alta exposició a la vulnerabilitat residencial existent, cal explorar solucions d’ajuts de rehabilitació directes a llogaters amb acords amb els propietaris. Aquestes ajudes han de servir per millorar la qualitat de vida de la gent que ja viu als immobles, activant tots els mecanismes possibles per evitar la substitució i/o l’expulsió del veïnat. Aquesta actuació es coordinarà amb les diferents àrees i serveis municipals per complementar els ajuts ordinaris anunciats per l’Ajuntament per a l’any 2017, amb un valor de 46,6 milions d’euros, en matèria de rehabilitació d’habitatges. Es posarà una èmfasi especial a donar un nou impuls a les mesures d’estalvi energètic i a promoure les obres de millora dels interiors dels pisos. Aquests ajuts ordinaris també preveuen mecanismes per garantir l’estabilitat dels llogaters en els edificis renovats.

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/veinsantic.png