El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Suport, companyament i formació a entitats

Servei de suport a entitats que té per objecte fer un acompanyament a una o varies entitats de cada pla de barris. Aquesta acció la realitzem conjutament amb el Departament d’Associacionisme i Iniciatives ciutadanes de l’Ajuntament. S'iniciarà amb una diagnosi per tal de definit un pla de treball a mida de les necessitats de cada associació.