El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Reforma dels patis escolars perquè siguin patis oberts, com a espais coeducatius, recreatius i socialitzadors

Cal promoure el barri com una comunitat educadora i d’aprenentatge. Per això, cal reforçar el paper de les AFA i potenciar la participació del conjunt de la comunitat en els processos educatius i d’aprenentatge. També s’han de generar noves oportunitats educatives impulsant iniciatives que estimulin
la implicació del territori en la millora dels processos d’integració i socialització escolar.

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/patiobert.png