El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Millora de l’espai públic de la via Trajana per a nous usos comunitaris (espai socioeducatiu de petanca i horts urbans)

Cal millorar la connectivitat i l’accessibilitat de les zones més aïllades del territori. La Via Trajana és una de les zones que presenta un major grau d’aïllament urbà i social, no només dins del barri sinó també en relació amb els territoris veïns. Des d’un marc d’equitat territorial, cal millorar-ne l’accés a partir de reformes urbanes i l’acompanyament de processos que generin nous usos socials i comunitaris amb perspectiva intercultural.

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/viatrajana.png
  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/viatrajana2.png
  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/viatrajana3.png