El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Impuls de projectes intergeneracionals que connecten infants, joves i gent gran

Els projectes intergeneracionals neixen com una necessitat de propiciar l’acostament entre persones de diferents generacions i demostrar que sempre existeix una transferència de coneixements, valors i experiències que enriqueix. Les persones joves tenen l’oportunitat d’escoltar i compartir la història
del barri a partir dels protagonistes que hi van viure i així poden conèixer de primera mà la cultura i la societat a través de la memòria oral. A les persones grans, l’intercanvi els aporta nous aprenentatges en tecnologia i xarxes socials, i fomenta espais per superar l’escletxa digital. La interacció entre diferents generacions promou vincles emocionals i proporciona una visió del món integradora, en què la persona evoluciona des del seu naixement per les diferents etapes del cicle vital.

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/ocisaludable.png