El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Barri d'Oficis: Programa d'impuls de l'ocupació

Licitació i desplegament d’un programa anual, prorrogable, de  formació i contractació de 105 persones en situació de vulnerabilitat social i laboral residents en barris del Pla de Barris . A cada un dels Eixos (Muntanya, Besòs i Litoral) es desenvoluparan dos projectes i al Raval Sud i Gòtic Sud, un. En total, el Programa “Barris d’Oficis” suposa la posada en marxa de set nous projectes de formació i ocupació. A cada projecte hi participaran 15 persones.  El Programa combina formació professionalitzadora i transversal amb contractació per part de les entitats adjudicatàries en projectes de barris que tenen per objectiu la capacitació professional de persones en situació d’atur o precarietat laboral i la promoció dels actius endògens de cada barri, l’impuls dels sectors econòmics tractors a cada un d’ells i la identificació d’activitats econòmiques innovadores i generadores d’ocupació sostenible. Les persones beneficiàries estaran contractades durant un període d’un any, a jornada completa, percebent com a mínim el salari mínim de ciutat ( 13.000 € bruts/any)  del qual  entre un 30% i un 40% de la jornada es dedicarà a la formació.