El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Suport als programes d'ESS al territori

L’economia social i solidària (ESS) és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques de tota mena, formals o informals, individuals o col·lectives, que prioritzen la satisfacció de les necessitats dels seus membres i/o d’altres persones per sobre del lucre i són promotores de canvi social. Amb l’objectiu de territorialitzar el Pla d’impuls de l’ESS a Barcelona 2016-2019, el Pla de Barris pretén promocionar l’ESS (mesures de sensibilització i de difusió) i reforçar les mesures per enfortir i millorar les iniciatives d’ESS ja existents, per contribuir a la construcció d’un mercat social a la Marina.