El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Adequació d'un local al carrer Química per a les entitats del barri

La participació veïnal és un element essencial per a la coproducció de polítiques públiques. Teixeix ponts de diàleg constants dins i fora de l’Ajuntament, consolida i reforça la cogestió veïnal d’equipaments i de serveis públics, i la col·laboració amb el veïnat en el disseny, el seguiment i l’avaluació de les polítiques, i en la prestació de serveis. Per avançar en aquesta direcció, és necessari l’enfortiment democràtic del veïnat, de les seves pràctiques socials i polítiques, i de les seves organitzacions.

Subacció:

- Impuls i dinamització de l'ús autogestionat i comunitari dels equipaments del carrer Química

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/7.png