El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Acompanyament i formació a mida adreçats a joves interessats a crear una cooperativa de treballs comunitaris

Desenvolupament d’actuacions que inclouen línies de treball genèriques (acompanyament, formació i difusió de l’ECSS) i línies més específiques (acompanyament i formació a mida adreçats a jovent interessat a crear una cooperativa de treballs comunitaris).