El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Estudis de les pensions + ATRI

Una altra línia de treball del Pla de Barris referent a l’habitatge és la desplegada respecte a l’estudi de les pensions existents i la determinació de quantes continuen fent una funció social, en tant que persones en situació d’alt risc d’exclusió social en fan ús com a habitatge permanent. Aquest estudi ha permès conèixer com la realitat del mercat immobiliari està fent reduir molt sensiblement aquestes pensions en favor de les turístiques i la situació d’emergència habitacional que provoquen quan tanquen. Aquesta línia d’estudi s’ha complementat amb el treball realitzat per ATRI (Agrupacions Tàctiques de Repoblament Inclusiu), que ha consistit a determinar quines oportunitats d’edificació extraordinària existeixen al Raval sud i el Gòtic sud i a explorar costos i beneficis d’augmentar el parc d’habitatge públic amb petites promocions d’execució més ràpida, econòmica, justa i sostenible que els sistemes tradicionals.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/CARRER%20GIGNAS%2003_0.jpg
  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/solar%20estudi%20ATRI%2002.jpg
  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/solar%20estudi%20ATRI.jpg