El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Promoure programes de desenvolupament de les TIC

L'accés a les noves tecnologies al segle XXI ha d'estar garantit a tota la població, indiferentment de l'edat o la condició econòmica de les persones. Cal trencar l'escletxa digital provocada per la falta de recursos o d'accés a la formació i facilitar els recursos informàtics a tota la població i incidint en el bon ús i les potencialitats de les noves tecnologies.

Possibles accions:

  • Aprofitar l’aula d’informàtica de l’Escola d’Adults i l’aula oberta per treballar l’apropament de les TIC als veïns i veïnes, a través de projectes concrets.
  • Ampliar els espais Wi-Fi als barris.
  • Treballar la “petjada digital” amb el jovent.
  • Aprofitar el potencial de la Casa d’Oficis digital del canòdrom per replicar experiències similars al Bon Pastor o Baró de Viver.

 

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/tic_2.png