El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Promoure la millora dels habitatges així com de la convivència entre el veïnat

L'Ajuntament de Barcelona ja disposa d'uns ajuts per fomentar la rehabilitació, però no sempre arriben a les persones que més ho necessiten. El Pla de Barris ha de facilitar la tramitació i l’acompanyament a les comunitats de propietaris que vulguin beneficiar- se de les ajudes existents, però també ha de procurar noves formes de promoure la rehabilitació per intervenir en zones on la vulnerabilitat social i econòmica fan impossible una rehabilitació necessària o dificulten la instal·lació d'un ascensor.

Possibles accions:

  • Diagnosi del parc edificat i definició de zones d'actuació prioritària basant-se en les necessitats de manteniment i/o d’accessibilitat i el perfil socioeconòmic del seu veïnat.
  • Programes de rehabilitació específics per a les àrees de rehabilitació prioritària.
  • Ampliar els recursos dels equips d’escales i vincular-los a les tasques de suport i foment de la cohesió de les comunitats de veïns i veïnes. Suport i acompanyament a les comunitats en la tramitació d’ajudes. Treball amb les comunitats, ajudes en tasques de mediació per arribar a acords per tirar endavant les obres.

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/Fitxes-propostes_Bon-Pastor_Habitatge-Cases-Barates_0.png