El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Programa de rehabilitació de finques d'alta complexitat

Desplegament d’un programa de rehabilitació per finques d’alta complexitat social i econòmica que presenten un estat de degradació tal que no garanteix unes condicions mínimes d’habitabilitat i/o seguretat. El programa parteix d’un acompanyament particular i continu a la comunitat, per tal de resoldre tots els esculls que normalment impossibiliten tirar endavant un procés de rehabilitació, oferint ajudes de fins al 100% de les quotes a suportar pels propietaris i fent un acompanyament total tant en la tramitació de les ajudes com en el desenvolupament de les pròpies obres.

Paral·lelament el programa també vol incidir en la millora de la vida dels veïns i veïnes, treballant la part social de la comunitat i implicant la resta de serveis municipals per garantir l’atenció de possibles casos d’aïllament, assetjament, malaltia mental o convivència que es pogués detectar.