El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Programa Barri d’Oficis: ocupació sostenible i innovadora

Licitació i desplegament d’un programa anual, prorrogable, de formació i contractació de 105 persones en situació de vulnerabilitat social i laboral residents en barris del Pla de Barris. En cada un dels Eixos (Muntanya, Besòs i Litoral) es desenvoluparan dos projectes i en el Raval Sud i Gòtic Sud, un. En total, el Programa “Barris d’Oficis” suposa la posta en marxa de set nous projectes de formació i ocupació. A cada projecte participaran 15 persones. El Programa combina formació professional i transversal amb contractació per part de les entitats adjudicatàries en projectes de barris que tenen com a objectiu la capacitació professional de persones a l’atur o precarietat laboral i la promoció dels actius endògens a cada barri, l’impuls dels sectors econòmics tractores a cada un d’ells i la identificació d’activitats econòmiques innovadores i generadores d’ocupació sostenible. Les persones beneficiaries seran contractades durant un període d’un any, a jornada complerta, percebent com a mínim el salari mínim de ciutat (13.000 € bruts/any) del qual entre un 30% i un 40% de la jordana es dedicarà a la formació.

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/BARRI%20D%27OFICIS_0.jpg