El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Plantejar un sistema d'equipaments adequat a les necessitats dels barris

Un bon sistema d'equipaments pot ajudar en gran mesura a promoure espais per a la convivència i la relació entre el veïnat. En el cas dels barris del Bon Pastor i Baró de Viver, la proposta de nous espais esportius hauria d’anar lligada a una promoció i suport de l’esport base, aprofitant la capacitat de treballar amb el jovent dels barris aspectes que van més enllà que la pràctica de l’esport per ella mateixa (els valors, el respecte i el treball en equip entre d’altres).

  • Redactar el projecte i executar la transformació del solar del c. Santander per ubicar-hi una zona esportiva a l’aire lliure per practicar-hi esports minoritaris, vinculada a escoles esportives.
  • Construcció del nou camp de futbol a Baró de Viver.

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/casesbarates.png