El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Millorar els equipaments esportius existents

L'esport és una eina per treballar l'oci saludable, la cohesió entre diferents col·lectius, la convivència i les relacions veïnals. Per poder-lo posar en pràctica calen uns equipaments esportius adequats, per tant, és necessari tenir espais a la via pública que permetin la pràctica d'esport i equipaments esportius en condicions òptimes.

  • Millorar la pista a la pista de futbol sala de Baró de Viver.
  • Millorar les instal·lacions del Club de Lluita de Baró de Viver.
  • Millorar la il·luminació dels entorns de la nova pista d’skate a Baró de Viver.
  • Instal·lar mobiliari esportiu per practicar-hi cal·listènia als entorns de les noves pistes de patinatge, o altres elements que facilitin l’ús lúdicoesportiu d’aquell espai.
  • Millorar els equipaments esportius informals.

 

  • http://img.youtube.com/vi/IIHfo9QWUFo/0.jpg IIHfo9QWUFo