El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Marxes exploratòries de vida quotidiana, seguretat i gènere

Realitzar una marxa exploratòria per incorporar la perspectiva de gènere en el disseny i les intervencions a l'espai públic del Bon Pastor i Baró de Viver.

 

  • http://img.youtube.com/vi/MU_JIb0XHHg/0.jpg MU_JIb0XHHg