El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Inserció laboral per a persones en situació administrativa irregular

Millorar l’ocupabilitat a través de l’obtenció de permisos de treball per persones en situació irregular i en risc d’irregularitat sobrevinguda.