El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Estudi i detecció a la ciutat de Barcelona d’àmbits de vulnerabilitat residencial

Foment de Ciutat, SA es planteja realitzar un primer estudi amb la finalitat de conèixer quina és la situació de l’àmbit del Pla de Barris de la ciutat, amb l’objecte de detectar aquells barris amb una major situació de vulnerabilitat residencial, per tal de poder realitzar les actuacions que s’estimin necessàries i fer un seguiment de la seva evolució.