El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

El projecte Baobab a Baró de Viver: lleure educatiu comunitari als barris

El projecte Baobab, és un  dels eixos estratègics  que es contempla en el marc de Pla de Barris, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut Municipal d’Educació (IMEB), amb la finalitat de consolidar el lleure educatiu de base comunitària per donar resposta a les necessitats educatives detectades en els barris d’atenció preferent.

El projecte BAOBAB s’emmarca en l’estratègia recollida al Projecte Educatiu de Ciutat, que entén l’educació comunitària com el marc necessari per assolir una educació més ampla (per tothom), més llarga (al llarg de la vida) i més alta (digna). En aquest sentit, s’hi preveu que tots el districtes comptin amb projectes educatius de barri basats en el treball en xarxa i la participació de tota la comunitat educativa per tal que l’educació sigui un objectiu compartit i sigui una eina clau per a la cohesió social. Es tracta, doncs, d’un procés de reconeixement de la comunitat com a espai d’aprenentatge. El projecte pretén ser també una resposta al progressiu increment dels indicadors de desigualtat social, econòmica i educativa en determinats barris de la ciutat.

El seu desenvolupament i posada en marxa es realitzarà fent un treball cogestionat amb i des de l’administració local, les federacions de lleure i  la comunitat per tant seguint el principi de coresponsabilitat de tots els agents implicats, amb l’objectiu que esdevingui un projecte de continuïtat, arrelat al territori i sostenible a llarg del temps que faciliti la instauració i el desenvolupament del lleure educatiu i comunitari amb la creació i el reconeixement d’Esplais i Caus als barris.

Els campaments urbans

Els campaments urbans són una acció temporal amb sentit educatiu que es proposa des del Projecte Baobab durant el mes d’agost, en el marc de l’estratègia de Pla de Barris.

Aquesta acció permet que tant infants, joves, famílies i comunitat tinguin una experiència amb la metodologia de lleure educatiu de base comunitària i, per tant, esdevinguin aliats per donar-li continuïtat al territori amb l'objectiu de construir de manera col•laborativa un esplai i/o cau de caps de setmana, o reforçant els existents.

Amb aquesta experiència, el projecte pretén despertar la curiositat i l’interès d'infants i joves en el món local que els envolta i, per tant, la seva participació continuada en un projecte d'educació comunitària; i també despertar la consciencia de ciutadania jove per a posicionar-se davant aspectes o realitats del seu barri.

Els campaments urbans estan adreçats a nens i joves d’entre 4 i 12 anys. S’organitzen en escoles públiques i compten amb entitats del territori per a la difusió, recerca i formació de joves que hi participen com a monitors i monitores.

La proposta metodològica del projecte, neix de la participació activa dels infants i les famílies, tenint sempre amb una mirada oberta al barri i els recursos de l’entorn proper.

Cada campament urbà compta amb un equip de sis professionals mínim per a la seva dinamització: un director/a d’educació en el lleure i cinc monitors/es, i manté una coordinació pedagògica amb l’IMEB a través de les entitats de lleure educatiu.

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/BAOBAB_0.jpg