El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Dinamització industrial dels polígons del Besòs

Es portaran a terme diferents mesures de dinamització industrial:

1. Incorporació d’una figura de dinamització industrial.

2. Cartera de serveis i programes adaptats per empreses del polígon:

· accés al finançament.

· cerca de talent.

· tràmits i gestions municipals.

· suport en la internacionalització.

· àrea comercial i de màrqueting: màrqueting online, estratègia comercial.

· informació i assessoria en temes relacionats amb l’activitat productiva: certificacions, subvencions, licitacions, entre d’altres.

· serveis que impliquin connexió entre el Parc Tecnològic Barcelona Nord-Barcelona Activa i les empreses industrials: Makerspace, suport al prototipatge industrial.

· promoció i difusió del Pla Reempresa i/o de la possibilitat de desenvolupar col·laboracions, aliances o fusions entre empreses que hagin vist reduït el seu volum de negoci o la seva sostenibilitat, establint cooperacions entre elles perquè resultin més sostenibles a nivell econòmic i social.

3. Programes d'economia verda i circular:

· accions de sensibilització i formació a les empreses en relació amb aquest tipus d’economia i les mesures que podrien adoptar pel que fa a la sostenibilitat de la seva activitat.

· accions intensives en aquelles empreses amb més sensibilitat i interès envers l’aplicació de mesures d’eficiència energètica i d’economia circular.

· acompanyament empresarial a través de diversos programes específics: programa d’auditoria i eficiència energètica, programa de foment de l’economia circular i simbiosi industrial.

4. Enfortiment de la cooperació empresarial.

5. Dinamització de naus buides per millorar l’atractivitat.

6. Transversalitat de gènere: Plans d’igualtat a les empreses.

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/Fitxes-propostes_Bon-Pastor_Pol%C3%ADgon_0.png