El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Crear programes de formació, ocupació i emprenedoria

L'atur és un dels punts que cal abordar de manera prioritària al Bon Pastor i Baró de Viver. Per poder revertir la situació cal fer projectes que tractin l’ocupabilitat de les persones des d'una perspectiva integral, d’una banda amb visió formativa però treballant les competències personals i professionals, i de l'altra, treballant amb el teixit social i empresarial per vincular-los als projectes dels barris i generar oportunitats laborals. També cal vincular el desplegament del Pla de Barris a projectes formatius i professionals per generar oportunitats dins els barris en els quals s'intervé.

Possibles accions:

  • Fer un estudi del perfil de les persones aturades dels barris per poder dissenyar programes de formació/ocupació adequats a la seva realitat social.
  • Crear programes de formació en el camp del lleure esportiu, les tasques de cures, les petites reformes, o en altres camps que puguin aparèixer en l’estudi d’ocupabilitat i vincular les pràctiques en projectes del propi pla. Estudiar i donar resposta també a les necessitats formatives del polígon.

 

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/mercat22.png