El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Concretar el Pla de mobilitat del Districte en els barris del Bon Pastor i Baró de Viver

El polígon industrial, el riu Besòs i la ronda del Litoral han fet del Bon Pastor i de Baró de Viver dos barris aïllats entre ells, amb el Districte i la resta de la ciutat. El Districte de Sant Andreu té un pla de mobilitat que caldrà concretar en els dos barris per promoure la mobilitat a peu, en bicicleta i facilitar la mobilitat amb altres mitjans de transport, pacificant algunes vies prioritàries i explorant la possibilitat de tenir un bus de barri. El Pla de Barris ha de permetre desplegar algunes de les actuacions previstes en aquest Pla de Mobilitat.

Possibles accions:

  • Pacificar el carrer de Caracas.
  • Obrir el carrer de Cordelles.

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/Fitxes-propostes_Bon-Pastor_Mobilitat-Caracas_0.png