El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Activa projectes que fomentin la convivència i la cohesió

La cohesió entre la població d'un territori és clau per tenir en barris i, per tant, ciutats amables per viure i viure-les. Cal desenvolupar projectes a partir de la cultura o l'esport a espais públics, aprofitant tots els recursos de què disposa el territori, com la llera del riu, i l'espai d'usos cívics i comunitaris, com els espais esportius, per afavorir la trobada i la relació entre el veïnat. D'altra banda, cal fer efecte de manera específica en projectes concrets per abordar aspectes com les desigualtats de gèneres o la meditació entre comunitats o col·lectius concrets per traslladar el diàleg i l'intercanvi.

Possibles accions:     

 • Ampliar la figura del mediador o mediadora gitana en el treball amb aquesta comunitat i crear programes i accions específiques que s'adaptin a la singularitat d'aquest col·lectiu incorporant la perspectiva de gènere i el paper de les dones gitanes a la comunitat.     
 • Potenciar i promoure el programa d'activitats a l'estiu en places i equipaments.     
 • Potenciar els equips de prevenció a l'espai públic i els de gestió de conflictes per a treballar la cohesió i l'autoestima dels diferents col·lectius a partir de projectes concrets, com programes amb el col·lectiu jove treballant des de l'espai públic ia través de les arts i el grafit en els murs de la llera del riu.     
 • Treballar la cohesió entre col·lectius i la integració a través de la cultura festiva (festa major) i la cultura popular.     
 • Promoure una programació cultural i lúdica estable a la llera del riu.    
 • Impulsar el programa de teatre social amb mirada intercultural i de gènere.     
 • Donar suport a l'acompanyament en els reallotjaments de les Cases Barates.    
 •  Programes amb col·lectiu jove treballats des de l'espai públic.     
 • Posar en marxa projectes per abordar les desigualtats de gènere.     
 • Dinamitzar els espais esportius d'accés lliure.

 

 • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/coe2.png