El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Temps de Joc al Besòs i el Maresme

Aquest Programa neix amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats alimentàries, de lleure i educatives durant els caps de setmana als barris que presenten els indicadors de pobresa més baixos a nivell de ciutat.

Els destinataris són infants entre 5 i 12 anys de famílies de màxima necessitat detectades per Serveis Socials en coordinació amb els centres escolars i la comissió social d’aquests.

Objectiu 1: Garantir l’accés a un recurs esportiu, de lleure i educatiu a aquells infants i famílies de màxima necessitat Es realitzarà una coordinació amb els referents de Serveis Socials i les direccions dels centres educatius perquè es derivin als infants d’aquelles famílies de màxima necessitat segons la seva valoració professional i la dels equips directius dels centres educatius.

Objectiu 2: Donar cobertura alimentària a aquelles famílies i infants de màxima necessitat

Objectiu 3: Realitzar una intervenció socioeducativa que tingui com a línies de treball el foment dels hàbits saludables, els nivells de responsabilitat, els nivells de prevenció amb una vessant intercultural i un enfocament de gènere.

Objectiu 4: Implicar a les famílies en l’espai educatiu dels infants Per assolir un impacte educatiu més gran en els infants de tot allò que es treballa en el projecte es desenvoluparan un seguit de estratègies amb les famílies: fer-les partícips d’algunes activitats amb els infants, realitzar tallers d’habilitats parentals i d’hàbits saludables.

Objectiu 5: Implicar a tots els agents educatius del territori per fomentar una transformació social als barris Per assolir una transformació de totes aquelles dinàmiques que generen factors de risc d’exclusió és necessari una intervenció de tots aquells agents educatius i socials que intervenen en el territori.

Aquest projecte s'amplia a Sant Marti desprès dels bons resultats al Dte. de Sant Andreu (d'aquesta manera donem resposta a una petició de serveis socials de Sant Martí de poder ampliar el temps de joc-agost a la resta d'any) .