El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Temps de Joc

Els destinataris són infants d'entre 5 i 12 anys de famílies de màxima necessitat detectades per Serveis Socials en coordinació amb els centres escolars i la comissió social d'aquests.

Es vol garantir l'accés a un recurs esportiu, de lleure i educatiu a aquells infants i famílies de màxima necessitat. Es realitzarà una coordinació amb els referents dels Serveis Socials i les direccions dels centres educatius perquè es derivin als infants d'aquelles famílies de màxima necessitat segons la seva valoració professional i la dels equips directius dels centres educatius.

Es vol donar cobertura alimentaria a aquelles famílies i infants de màxima necessitat.

Realitzar una intervenció socioeducativa que tingui com a línies de treball el foment dels hàbits saludables, els nivells de responsabilitat, els nivells de prevenció amb una vessant intercultural i un enfocament de gènere.

També es vol implicar a les famílies en l'espai educatiu dels infants per assolit un impacte educatiu més gran i implicar a tots els agents educatius del territori per fomentar una transformació social als barris.