El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Rehabilitació i reforma Institut Rambla Prim

L 'objecte principal de la reforma es farà en la planta baixa, la planta soterrani i l'espai exterior d'accés de l'edifici.

En planta baixa, la voluntat del Consorci és per una part donar resposta en aquesta zona als requeriments de l'equipament en quant a espais per als treballadors i a més crear un espai diàfan que serveixi per orientació de tot l'alumnat del centre i professionals de la zona. 

Es tracta d' un espai denominat professionalitzador, a on s 'atendran de manera individualitzada les consultes dels alumnes i professionals sobre sortides laborals. A més aquest espai també formarà part del vestíbul de l'edifici i servirà com a zona de relació entre tots els usuaris, coma zona d'estudi o coma zona d’esbarjo. L'espai professionalitzador estarà ubicat a la zona d'accés de l'edifici en un entorn pròxim al carrer i controlat des del vestíbul de l'edifici. Els espais destinats als treballadors s'ubicaran un cap passat el vestíbul.

Abocats cap als espais exteriors, i desenvolupa  principalment com a grans sales que constituiran els espais de treball amb separacions de mampares o mobiliari.

Donada aquesta vocació d 'obrir el Centre al barri, es creu important, de la mateixa manera, potenciar l'accés a l'edifici creant un espai exterior  que serà la que fa de relació entre l'interior de l'edifici i l'entorn urbà. A la vegada servirà per salvar el desnivell existent que hi ha entre la planta baixa de l'edifici el carrer d'accés

Pel que la a la planta soterrani, també d 'acord amb els criteris del Consorci, es planteja que hi hagi un espai central que serà la sala polivalent. Es millorarà al seu accés exterior des de la planta baixa, creant unes grans obertures en la façana del passadís exterior per millorar la il·luminació i la ventilació de la mateixa. La resta de la planta es millorarà creant uns espais auxiliars pel bon funcionament de la mateixa, com seran uns nous banys, uns magatzems, una cabina de control i la nova ubicació de l'escomesa elèctrica i tots els quadres de control.

En quant a l'actuació a les façanes es proposa un revestiment tipus façana ventilada fins en nivell de planta baixa que farà de sòcol de l'edifici, rematada per una marquesina sobre la zona d'accés principal de l'edifici.