El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Promoure i donar suport a experiències d’educació en el lleure de base comunitària i la cultura des d'una mirada inclusiva i intercultural