El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Projecte Pilot persones sense Papers

L’objecte principal és la millora de l’ocupabilitat de persones en situació irregular i en risc d’irregularitat sobrevinguda residents a l’Eix Besòs a través de l’obtenció de permisos de treball per la via de l’arrelament social, tenint en compte el criteri de l’eficiència social.

 La realització del projecte exigirà el treball conjunt entre les diferents parts de l’Administració Pública implicades en el procés de regularització i el de millora de l’ocupabilitat. Igualment, a fi de que es presti un servei complert i amb les màximes garanties per acomplir amb l’objectiu d’obtenció dels permisos de treball, el servei prestat haurà de contemplar el suport legal i la subvenció dels tràmits relacionats amb la regularització i obtenció del permís de treball, formació, contractació i acompanyament sociolaboral durant tot el procés.