El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Projecte Impuls Jove: Dinamització i suport als joves mitjançant la formació en els àmbits del lleure i esportiu

El projecte pretén utilitzar l’espai públic per treballar amb el col·lectiu juvenil, comprés entre 16 i 21 anys, uns hàbits de vida saludables i així prevenir possibles situacions o experiències no saludables que poden tenir conseqüències negatives. Aquesta finalitat s’aconsegueix a partir de la creació d’un grup de referents que duu a terme activitats al barri per joves. En totes les activitats, la metodologia es basa en l’aprenentatge cooperatiu i l’ajuda entre iguals, de manera que ajudant-se tots guanyen. Es farà un seguiment individual dels joves per a garantir un acompanyament durant tot el procés. El projecte busca ser un mètode de prevenció per a aquests joves que es troben en situacions complicades que dificulten el seu procés maduratiu i facilitar l’accés a l’esport com una eina per a poder millorar saludablement. El projecte va més enllà de ser una experiència formativa i busca afavorir la vinculació al territori i la relació entre joves i la comunitat en general. Visibilitzar als joves del barri creant una activitat al carrer, pot facilitar les relacions establertes amb la comunitat.