El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Projecte Baobab

Campaments urbans per garantir el dret a l'oci, de base comunitària i que busquen enfortir el teixit associatiu del territori. Estan adreçats a nens i joves d'entre sis i 12 anys.

Emmarcats en l’estratègia del Pla de Barris, els campaments s’han organitzat en escoles públiques i han comptat amb entitats del territori per a la difusió, recerca i formació de joves que hi participen com a monitors i monitores.   Les famílies han pogut escollir si volien inscriure’s una quinzena o un mes sencer, opció que han triat en la majoria dels casos.  Cada campament urbà compta amb un equip de sis professionals per a la seva dinamització: un director/a d’educació en el lleure i cinc monitors/es, i manté una coordinació pedagògica amb l’IMEB a través de les entitats de lleure educatiu.  El Projecte Baobab s’emmarca en l’estratègia recollida al Projecte Educatiu de Ciutat, que entén l’educació comunitària com el marc necessari per assolir una educació més ampla (per tothom), més llarga (al llarg de la vida) i més alta (digna). En aquest sentit, s’hi preveu que tots els districtes comptin amb projectes educatius de barri basats en el treball en xarxa i la participació de tota la comunitat educativa per tal que l’educació sigui un objectiu compartit i sigui una eina clau per a la cohesió social. Es tracta, doncs, d’un procés de reconeixement de la comunitat com a espai d’aprenentatge, un objectiu que també preveu el projecte de Pla d’Actuació Municipal de Barcelona 2016-2019.  El projecte pretén ser també una resposta al progressiu increment dels indicadors de desigualtat social, econòmica i educativa en determinats barris de la ciutat, entre els quals es troben els tres seleccionats per al desplegament inicial d’aquest projecte durant l’estiu.