El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Programes de salut amb mirada intercultural i de gènere: Maisa'h i altres programes

El projecte treballa explícitament amb noies de Pakistan que van arribar per via Reagrupament Familiar. Alguns dels aspectes més rellevants del Reagrupament Familiar i que suposen canvis complexes per a la població nouvinguda i per a la societat d’acollida es poden concretar en:

  • Un reajustament en la dinàmica relacional familiar, ja que canvien els processos d’assentament de les famílies i les seves xarxes de sociabilitat.
  • Un nou procés per als nuclis familiars, tant per a les persones reagrupants com per als familiars reagrupats que no comença des de zero, però sí en un context social, cultural, econòmic i administratiu nou i molt diferent del context d’origen. Aquest procés comporta canvis en les necessitats i les demandes de les famílies.

Per tal de donar resposta a les necessitats abans esmentades, i afegint la dificultat de les noies paquistaneses a un espai comú amb nois (fora de l’àmbit formatiu) al barri Besòs-Maresme s’engega el projecte Espai de Trobada. Aquesta primera experiència té una gran acollida per la comunitat i pel barri i això fa necessari portar a terme una ampliació del projecte i donar cabuda a noves nacionalitats reagrupades a dins de l’espai per així treballar des d’un enfocament intercultural i integral. A través de l'equip de criquet femení es treballen aspectes com la inclusió social, la visibilització del col·lectiu així com la teràpia individual.