El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Potenciar l'Eix Alfons el Magnànim com a eix cívic

La millora del carrer d'Alfons el Magnànim ha de servir per crear espais públics més humans i ha d’anar acompanyat de projectes que fomentin la participació dels diferents col·lectius a la  vida comunitària.

Què es vol aconseguir? La remodelació d'Alfons el Magnànim ha de servir perquè aquest esdevingui un nou espai de centralitat al barri. Els objectius de la millora són: millorar la mobilitat i l'accessibilitat del carrer i el seu entorn: transport públic, vehicle  privat, bicicletes, vianants, accessibilitat, aparcament; millorar l'espai públic i el verd urbà: mobiliari, llums; dinamitzar noves activitats i usos de l'espai; millorar la connectivitat amb el costat Besòs i potenciar la relació amb la Rambla Prim; recollir la vinculació del carrer amb el futur equipament del Cinema Pere IV, com a nou espai central al barri.

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/DJI_0480_0.JPG