El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Participació Taula de Convivència

Disseny conjuntament amb el territori diferents estratègies que potencies la convivència al Barri. Es lidera des del PDC.