El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Nous Lideratges als barris

Els barris de la ciutat de Barcelona son ens vius. Es renoven, creixen, i necessiten nous lideratges. Des del Pla de Barris, en col·laboració amb la Fundació Jaume Bofill i l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), s’impulsa un nou programa de formació vivencial adreçat a joves dels 16 barris de Barcelona on s’està desenvolupant el Pla.

Aquest programa vol formar les persones participants sobre aspectes de desenvolupament comunitari i coneixement i comprensió de l’entorn sociopolític, per tal que puguin contribuir millor a construir teixit social i a ser promotors de propostes col·lectives als seus barris i a la ciutat.

Les recerques impulsades des de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), entre d’altres, apunten que als territoris més vulnerables és on hi ha més dificultats per a identificar nous actius comunitaris i fer emergir iniciatives impulsades per la pròpia població. Moltes  vegades la situació social, laboral i econòmica en aquests territoris no facilita el desenvolupament de tot el potencial de les persones amb  idees, il·lusió i empenta del barri. Aquesta iniciativa vol contribuir a revertir aquesta situació.

Què es proposa la formació?

  • Promoure un procés d’apoderament de les persones participants per tal que es reconeguin o es reforcin com a possibles agents de transformació social.
  • Enriquir la xarxa relacional de les persones participants com una eina que faciliti l’articulació de les seves possibles propostes i actuacions futures de desenvolupament local.
  • Estimular a que les persones participants dissenyin i portin a terme accions concretes per enfortir el desenvolupament dels seus barris.

Qui hi pot participar?

Els participants a la formació seran una quinzena de persones joves, una per cada un dels barris on es desenvolupa el Pla de Barris –si és possible- i amb el perfil següent:

  • Joves entre els 20 i 35 anys.
  • Persones actives socialment i amb un tarannà comunitari
  • Persones amb il·lusió, motivació i capacitat de sumar (experiències, coneixements, relacions, mirades, etc.).
  • Persones provinents de diferents àmbits, aconseguint així un grup divers.
  • Persones compromeses a participar en tot el procés formatiu i a fer un retorn amb la comunitat i/o barri.
  • Amb possibilitats i condicions per realitzar la formació complerta.