El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Marxes exploratòries: Estudi de l’espai públic amb perspectiva de gènere i incorporació d’aquesta mirada a les noves actuacions urbanístiques

L'objectiu és estudiar les possibilitats urbanístiques, la seguretat d'espais concrets del barri així com l'estudi de possibilitats i nous usos, a partir de l'experiència de les veïnes. Les marxes exploratòries proposen recórrer el barri amb diversos col·lectius (dones, nens, gent gran) per tal d' observar quina percepció sobre l'espai públic tenen per tal d'avaluar si hi han propostes que es poden integrar.