El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Espai Professionalitzador

L’Institut amb espai professionalitzador organitza una intervenció que integra tota l’oferta formativa de l’entorn amb la possibilitat de construir passarel·les des de l’ensenyament obligatori cap a programes de transició a la vida adulta.

Objectiu de reciclatge professional, així com de formació de joves.