El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Escola a temps complert

Ampliar l'oferta horària més enllà de les hores lectives donant accés a l'alumnat d'activitats extraescolars lúdiques, expressives, artístiques, de suport educatiu i esportives per una educació integral.