El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

En marxa més de 70 obres del programa Pla de Barris de Barcelona

El programa Pla de Barris segueix el seu curs a ple rendiment. A falta d'un any per la seva finalització, el Pla de Barris posa en marxa un total de 75 obres als 16 barris que participen en el programa. Aquestes obres, la meitat de les quals ja estan acabades o en curs i l’altra meitat s’inicien aquest 2019, tenen el mateix objectiu que el propi Pla: millorar la situació dels barris i aconseguir rebaixar les desigualtats socials que pateixen.

Per això, s’han prioritzat aquelles intervencions que afavoreixen la vida comunitària, milloren l’accessibilitat dels barris i contribueixen a reduir les desigualtats educatives. Així, 24 de les intervencions suposen millores estructurals d'equipaments comunitaris –, casals de gent gran, espais per a joves, equipaments esportius...-, 21 són obres de millora en l'espai públic d’estada – places, avingudes, zones infantils, parcs, jardins...- , 19 tenen com objectiu la millora de l'accessibilitat o connectivitat d'aquests barris –escales mecàniques, ascensors, connexions entre barris...- i 11 d'elles milloren els centres educatius públics (un 28% de les escoles i instituts d’aquests barris).

La inversió total d'aquestes 76 obres és de 87 milions d’euros. Les millores en centres educatius suposen el 17,37% del pressupost (15.110.271 milions), les millores en l’accessibilitat un 27,21% (23.665.772 milions),  la reforma d’espais d’estada comunitaris s’enduen el 31,21% (27.148.116 milions) i el 24,21% del pressupost es dedica a la construcció o millora dels equipaments comunitaris.

Totes les actuacions del Pla de Barris es treballen i consensuen en els Grups Impulsors, formats per les principals entitats dels barris, a partir de la detecció conjunta de les principals necessitats a cobrir al barri. En total, en els grups impulsors del Pla de Barris –que lideren i fan seguiment d´aquestes obres i totes les altres accions de cada Pla-   hi participen més d’un centenar d’entitats. A més a més, per aquelles actuacions d’especial magnitud, s’han impulsat processos participatius oberts al veïnat, com en el cas de la Via Trajana a la Verneda i la Pau, el carrer de Mina de la Ciutat a les Roquetes o la Rambla del Raval al Raval sud, en els quals hi han participat al voltant de 1500 veïns i veïnes. També s’han impulsat marxes exploratòries en alguns dels territoris, on un centenar de veïnes dels barris han fixat les prioritats de millora de l’espai públic des de la seva perspectiva.