El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Dinamització de la zona esportiva Francesc Abad

El nou enfoc i la nova dinamització de l´espai poliesportiu Francesc Abad  vol promoure l’activitat física i esportiva com a instrument de integració i cohesió social, i com a element beneficiós per a la salut i afavoridor del benestar de les persones en coordinació amb d’altres programes, agents i sectors de població (salut, educació, gent gran....). El poliesportiu també és un espai per utilitzar per part dels serveis educatius i de lleure que existeixen al barri per tal que puguin utilitzar-lo en les sever trobades, tornejos o exhibicions esportives escolars. Un altre dels objectius principals de les pistes és potenciar la pràctica esportiva amb mirada de gènere adequant horaris i oferta, entenent les excepcionalitats que per raons culturals poden esdevenir; potenciar l’esport de base mitjançant la creació d’escola de futbol, de bàsquet i de voleibol i en el seu cas, la posterior creació d’equips que puguin competir en lligues federades o no per tal que hi hagi una continuïtat que garanteixi la perdurabilitat en el temps de la pràctica per als usuaris i usuàries, afavorint la implicació de les famílies. En definitiva, la Pista Esportiva Francesc Abad és una eina estratègica per la promoció de diferents col·lectius del territori així com a eina per a la convivència, potenciant els valors positius que acompanyen la pràctica esportiva, promocionar un espai obert i autoregulat, de manera que sigui utilitzat d’una manera correcta i equilibrada entre esports, gèneres, edats i orígens.