El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Caixa d'eines

Ensenyaments artístics als centres educatius del Eix Besòs

  • Promoure la cultura com a eina transformadora i socialitzadora
  • Creació de projectes educatius, integrals i transformadors
  • Suport a les escoles en les tasques socioeducatives complementàries
  • Promoure experiències d’educació en el lleure de base comunitària
  • Detectar noies i nois amb un interès especial per les arts i ajudar-los a potenciar aquesta vessant artística
  • Disminuir la bretxa digital i facilitar l’accés als recursos TIC