El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Barri d'Oficis

Programa anual, prorrogable, de formació i contractació de 105 persones en situació de vulnerabilitat social i laboral residents en barris del Pla de Barris. Es combina formació professionalitzadora i transversal amb contractació per part de les entitats adjudicatàries en projectes de barris que tenen per objectiu la capacitació professional de persones en situació d'atur o precarietat laboral i la promoció dels actius endògens de cada barri, l'impuls dels sectors econòmics tractors a cada un d'ells i la identificació d'activitats econòmiques innovadores i generadores d'ocupació sostenible.