El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Baixem al carrer

Promoure la millora de la salut física i mental i la qualitat de vida de persones majors de 65 anys i aïllades socialment per problemes de mobilitat, barreres arquitectòniques i/o dificultats per anar soles pel carrer, tenint prioritat aquelles persones que porten més de 6 mesos sense sortir de casa. L'activitat consisteix en una sortida setmanal del domicili amb les ajudes tècniques necessàries (grues, cadires, orgues...) i de voluntaris, i en la participació a activitats grupals.