El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Acompanyament a entitats del territori

Realitzar un acompanyament personalitzat per la creació d'una coordinadora d'entitats de Trinitat Nova. Es persegueix treballar una evolució de Taula Oberta cap a una nova forma jurídica de federació, on només hi hagi associades entitats i no persones.