El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Definició del pla d’equipaments de la Zona Nord

El mapa d’equipaments és l’eina d’orientació de les prioritats pel que fa als equipaments a la Zona Nord, en funció de les necessitats presents i futures en aquest àmbit. Aquest mapa ha de preveure tant el tipus d’equipament necessari com la seva ubicació al territori, en funció de les característiques demogràfiques, orogràfiques...

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/14.png