El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Desenvolupament d’un pla coordinat d’actuacions per abordar de manera integral el fracàs i l’abandonament escolars

En el marc de la definició del pla operatiu en matèria educativa de la Zona Nord cal impulsar accions que incorporin una mirada integral per a l’abordatge del fracàs escolar i l’abandonament escolar, així com per garantir les transicions educatives entre els cicles de primària i secundària.

 

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/biblio.png