El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Marxes exploratòries per a l’adequació del barri amb perspectiva de gènere

Cal promoure nous espais de trobada i millorar la convivència.