El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Suport a les activitats del teixit associatiu

La participació veïnal és un element essencial per a la coproducció de polítiques públiques. Teixeix ponts de diàleg constants dins i fora de l’Ajuntament, consolida i reforça la cogestió veïnal d’equipaments i de serveis públics, i la col·laboració amb el veïnat en el disseny, el seguiment i
l’avaluació de les polítiques, i en la prestació de serveis. Per avançar en aquesta direcció, és necessari l’enfortiment democràtic del veïnat, de les seves pràctiques socials i polítiques, i de les seves organitzacions.

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/teixit-asociatiu.png