El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Consolidar la memòria històrica i social de la Marina

Té com objectiu recuperar i visualitzar la memòria del barri de forma permanent, per tal que noms propis, fets i edificis siguin presents  i es donin a conèixer, evitant que, tot i que físicament molts han desaparegut i, fets i noms propis s'obliden, es  perdin aquests valors  que són i han estat cabdals en la conformació territorial i social de la Marina

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/histori.png