El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Millora i ampliació de la pista de petanca de la via de Bàrcino

Les zones verdes, com a espais públics, han de ser espais agradables, que permetin l’estada i la trobada entre la gent del barri i que afavoreixin les relacions veïnals, en clau de gènere, intergeneracional i intercultural. En el marc del projecte motor “Camí de ronda, un nou eix d’espais esportius a l’aire lliure”, es proposen un seguit d’accions participatives destinades a dotar de qualitat l’espai verd de la zona nord, a partir d’un itinerari d’instal·lacions esportives a l’aire lliure, que afavoreixi l’increment de l’ús del camí de ronda (integrant les instal·lacions existents i les del parc de la Trinitat), la trobada de la comunitat i els hàbits esportius i saludables.

 

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/petanca.png